Menu

Avaleht

Teavitus Kosejõe Kooli tegevuse lõppemisest alates 01.09.2020

30.01.2020 võttis Kose Vallavolikogu vastu otsuse nr 186, mille alusel toimub Kosejõe Kooli ja Kose Gümnaasiumi ümberkorraldamine Kose Gümnaasiumiks. Selle tulemusena lõpetatakse Kosejõe Kooli tegevus 01. septembriks 2020.

Vastav otsus toob kaasa muutused – Kosejõe Koolis alates 01.09.2020 õppetööd ei toimu.

Kosejõe Kooli õpilastele, kelle elukoht on Kose vallas, tagatakse lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppes jätkuvalt õppekohad, õppetööd korraldab Kose Gümnaasium.

Muude omavalitsuste õppurid (Anija vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Saue vald, Tapa vald, Keila linn ning Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme linnaosa) peavad leidma edasiõppimise võimalused teises koolis koostöös elukohajärgse omavalitsusega.

Juhul, kui Teil on seoses kooli tegevuse lõpetamisega küsimusi, pöörduge enda elukohajärgse omavalitsuse, Kosejõe Kooli või Kose Vallavalitsuse poole.

Kose Vallavalitsuse vastav teavitus koos vallavolikogu otsusega siin ning Kosejõe Kooli teavitus siin.

 

 

        

      

  

Kooli aadress:  Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond, 75102

Kooli telefonid:  

kantselei 6 751 271

Kooli e-posti üldaadress: info@kosejoe.edu.ee

Registrinumber 70003023

Kooli pidaja: Kose Vallavalitsus

Direktori vastuvõtuajad: (selguvad hiljem)

Riigihangete register   

Kosejõe Kooli avalik dokumendiregister

Kosejõe Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@kosejoe.edu.ee

Kosejõe Kooli andmekaitseametnik määratud alates 24.05.2018.a. 

Puhkuse- ja lähetuskorralduste avalik register  Puhkuste ja lähetuste dokumendid asuvad Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Teenistuslikku järelvalvet kooli tegevuse üle teostab Kose Vallavalitsus. Teenistuslikku järelevalvet teostatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. (Kosejõe Kooli põhimääruse § 19 lõige 8 alusel)

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid ( Hille.Voolaid@hm.ee).