Menu

Avaleht

Õpilaste vastuvõttu ei toimu.

Vajalike koolitarvete nimekiri

        

      

  

Kooli aadress:  Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond, 75102

Kooli telefonid:   direktor 6 751 241

                           kantselei 6 751 271

Kooli e-posti üldaadress: info@kosejoe.edu.ee

Registrinumber 70003023

Kooli pidaja: Kose Vallavalitsus

Direktori vastuvõtuajad: (selguvad hiljem)

Riigihangete register   

Kosejõe Kooli avalik dokumendiregister

Kosejõe Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@kosejoe.edu.ee

Kosejõe Kooli andmekaitseametnik määratud alates 24.05.2018.a. 

Puhkuse- ja lähetuskorralduste avalik register  Puhkuste ja lähetuste dokumendid asuvad Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Teenistuslikku järelvalvet kooli tegevuse üle teostab Kose Vallavalitsus. Teenistuslikku järelevalvet teostatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. (Kosejõe Kooli põhimääruse § 19 lõige 8 alusel)

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid ( Hille.Voolaid@hm.ee).