ÜLDÜRITUSED AASTAPLAANI 2015 / 2016

 

KUU

ÜRITUS

KORRALDAJA

SEPTEMBER

Esimese koolipäeva aktus.

Huvijuht, Liina Voolmaa

Poisteklubi alustab.

Huvijuht

Neljapäevased klubiõhtud: „Jälle koolis!“, „Meenutame suve“, tantsuõhtu koos Viskla sõpradega.

Huvijuht

Jätkub kontserdisari “Kosejõe kooli sõbrad”.

Huvijuht

Jalgrattaretked.

Huvijuht, kasvatajad

Spordipäev.

Kehalise kasvatuse õpetaja

Mihklipäeva teemaüritused.

Kõik

OKTOOBER

Muusikanädal.

Kahro Kivilo

Soodsa ilma korral jooksukross.

Kehalise kasvatuse õpetaja

Õpetajate päeva üritused.

Huvijuht, õppealajuhataja

Päästeõppused.

Kalev Kotkas

Filmiõhtu.

Huvijuht, Poisteklubi

Ettelugemise päev.

Kõik

Kontsert „Kosejõe kooli sõbrad“.

Kahro Kivilo

NOVEMBER

Halloweeni “õudukas”

Poisteklubi

Hingedepäev.

Huvijuht

«Mardi Jõumees», “Väike jõumees”.

Huvijuht,

kehalise kasvatuse õpetaja

Lemmikmuusika õhtu.

Poisteklubi

Kontsert taassünnipäevaks.

Kahro Kivilo

Filmiõhtu.

Huvijuht

Rahvastepalli- ja võrkpalliturniirid.

Kehalise kasvatuse õpetaja

„Kange Kadri“.

Huvijuht,

kehalise kasvatuse õpetaja

Lauluklubi.

Kahro Kivilo

DETSEMBER

Saalihoki turniir.

Kehalise kasvatuse õpetaja

Advendiaeg, ruumide kaunistamine.

Kõik

JÕULUNÄDAL

KÕIK

Jõuluõhtud rühmades, klassides.

Kõik

Jõulupidu.

Kõik

Kooli töötajate jõulupuu.

Kõik

 

KUU

ÜRITUS

KORRALDAJA

 

Jõulu lõpetamine.

Huvijuht

JAANUAR

Tervisenädal.

Kõik

Filmiõhtu.

Huvijuht

Kontsert „Kosejõe kooli sõbrad“.

Huvijuht

Matemaatikapäev(ad).

Ainekomisjon

VEEBRUAR

Talispordinädal. Vastlapäev.

Kõik

Sõbranädal.

Huvijuht, kasvatajad

Kutsevalikunädal.

Jüri Vainu

Aktus-kontsert Eesti Vabariigi sünnipäevaks.

Kahro Kivilo

Filmiõhtu.

Poisteklubi

MÄRTS

Kontsert „Kosejõe kooli sõbrad“.

Kahro Kivilo

Filmiõhtu.

Poisteklubi

Keelepäevad koolis.

Keeleõpetajad

Õpilaste koosolek.

Ilme Veinberg

Emakeelepäeva tähistamine.

Keeleõpetajad

HEV laste lauluvõistlus.

Kahro Kivilo

APRILL

Naljapäevad.

Huvijuht

Ajaloopäevad.

Jüri Vainu, huvijuht

Jüriöö jooks. Lõke.

Jüri Vainu, huvijuht

Filmiõhtu.

Poisteklubi

Jalgrattaretked.

Huvijuht

Jooksukross.

Kehalise kasvatuse õpetaja

MAI - JUUNI

Looduse- ja keskkonnapäev(ad). Talgupäev?

Kõik

Teatrifestival „Savilind“.

Aime Pekki, Kahro Kivilo

KEAT laager.

Õppealajuhataja

Spordipäev.

Kehalise kasvatuse õpetaja

Jalgrattaretked.

Huvijuht

Kosejõe Kooli kevadpäevad.

Kõik

Kontsert Kose-Uuemõisa külakeskuses.

Kahro Kivilo

Mõisapäev. Pargipidu.

Vello Saliste,

Kahro Kivilo

Lõpupidu. Kooli aastapäeva tähistamine.

Direktsioon