DigiTiiger Kosejõel

Veebruaris 2012 algas Kosejõe Koolis Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitus õpetajatele „DigiTiiger - kursus praktikult praktikule“, mida juhendas Aegviidu Põhikooli direktriss Tiina Steinberg.

60-tunnine koolitus koosnes 10 moodulist, kursusega liitus 9 õpetajat ning kursuse sisuks oli aktiivõppemeetodite sidumine innovatiivsete õppevahendite ja õpivaraga.

Kolmapäeval, 25. aprillil toimus kursuse pidulik lõpetamine kohvilaua ning koolitaja tänamisega.

Liina Voolmaa