10. veebruar

Kosejõe Kool tähistas ülemaailmset internetiturvalisuse päeva

Aina ihaldusväärsemaks ja olulisemaks muutub meie laste jaoks internetimaailm, kuhu on võimalik põgeneda probleemide eest, kus on hõlpsam leida sõpru, kes sind mõistavad ja kuhu tihtipeale ei ulatu täiskasvanute valvsad silmad. Ometigi varitsevad siingi ohud, ja mitte väikesed.

Igal aastal toimuv ülemaailmne internetiturvalisuse päev pakub meile hea võimaluse kaitsta meie lapsi ja meid endidki internetis valitsevate ohtude eest ning õpetab meid oma nutiseadmetega ohutult ringi käima.

Kui varem oli õpetlike materjalide kättesaamine üsna aeganõudev, siis sel aastal oli suureks abiks Birgy Lorenz’i poolt koostatud ülevaate temaatilistest materjalidest: videod, mängud, testid, tunnikavad, etendused ja loengud. Tõepoolest suurpärane materjal erinevatele vanuseastmetele.

Jagasime oma koolipere kolme vanusegruppi. Nooremad õpilased vaatasid Jänku-Jussi õpetlikke multikaid internetimaailmast, keskmine vanuseaste lühifilme nutiseadmete kasutamisest ja sotsiaalmeedias käitumisest (pariselkavoi.ee).

Vanemad õpilased jälgisid huviga VAT Teatri etendust „Netis sündinud“, mis on valminud noorte kaasabil ja räägib kui seotud ja samas erinevad on virtuaal- ja reaalmaailma põimunud probleemid ning kui võrdselt palju on ohte ja võimalusi meie elu lahutamatuks osaks saanud internetikeskkonnas. Oli mõtlemapanev etendus, nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.

Videod, filmid ja etendused vaadatud, oli kõigil lastel võimalus rääkida oma edusammudest või äpardustest internetimaailmas.

Järgnevalt valisid õpilased igast klassist parimad internetitundjad, kes asusid omavahel võistlema internetiohutuse testide lahendamises. Võistlus osutus aga niivõrd populaarseks, et enamus soovis oma omandatud teadmised testiga proovile panna ja nii kujunes sellest lausa mitmepäevane võistlus. Saime kõik targemaks, nii õpilased kui ka õpetajad ja osaleme sellel üritusel kindlasti ka järgmisel aastal. Internetimaailm uueneb ju väga kiiresti.

Katri Saliste

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS