Kutsevalikunädal.

09.veebruarist kuni 13. veebruarini toimus koolis kutsevaliku nädal, kus pöörati suuremat tähelepanu elukutsetele, mida meie kooli lõpetajad tulevikus omandada võiksid. Esmaspäeval ja teisipäeval külastati ümbruskonna ettevõtteid . Ecoterm OÜ tutvustas metallitöid, Mööblisepp OÜ aga näitas mida puidust on võimalik osavate käte all valmis meisterdada. Nooremad poisid käisid Roomet ja Melrosten AS-is, kus tutvusid treialitööga. Kolmapäeval mõõtsime endi käteosavust ja teadmisi. Vanemad poisid meisterdasid mudelautosid, nooremad saagisid ja vastasid viktoriiniküsimustele. Tüdrukud võtsid mõõtu tikkimises ja õmblemises. Võistlejatel ja pealtvaatajatel jätkus pinget päeva lõpuni. Neljapäeva pärastlõuna kulus kaheksanda ja üheksanda klassi õpilastel ETV saatesarja Meie Inimesed paremate palade vaatamisele. Tutvuti erinevate elukutsetega ja töölesaamise võimalustega Eestis. Reedel autasustati tublimaid. Vanematest poistes olid osavamad Egert ja Kevin, noorematest Silver, tüdrukute tublimad olid Gerli ja Veera.

Tööõpetuse õpetaja Jüri Vainu

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS