Kooli vastuvõtmisel vajalikud dokumendid
  • Lapsevanema avaldus
  • Väljavõte õpilasraamatust
  • Klassitunnistus
  • Nõustamiskomisjoni otsus
  • Iseloomustus
  • Vaatluskaart
  • Tervisekaart
  • Iskut tõendava dokumendi koopia