20.02.2015

Matemaatikanädal

Mis sajandil? Millal leiutati? Mitu aastat tagasi? Just sellised olid küsimused, millele õpilased teemanädalal vastuseid otsisid.
Matemaatikanädala teema AEG võimaldas suurepäraseid ainetevahelisi lõiminguid - aeg looduses, aeg muusikas, aeg kui ajalugu.
Õnnestunuks saab pidada ka seekordset õpetajate kavandatud näitust, kus väljapaneku moodustasid vanad kellad ja kalendrid.
Kinnituseks, et aeg ja arvudemaailm liiguvad käsikäes, külastasime õpilastega Paide Ajakeskust.
Oli mõtlemapanev rännak ajas ja ruumis, kus kaasalöömist jagus nii õpilastele kui õpetajatele.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS