Praktikakonverents

märts 2016

9 kl õpilased kirjeldasid praktikakonverentsil oma kogemusi ja muljeid, mis saadi kahenädalasel tööperioodil kodulähedases firmas. Lisaks õpilaste arvamusele olid kooli saabunud ka firmajuhtide iseloomustused ja hinnangud praktikantide tööle. Iga praktikant kõneles oma tegevusest, töötasust ja tulevikuplaanidest. Kuulama olid kutsutud koolikaaslased 8. klassist, kel järgmisel aastal samasugune kasulik kogemus ees seisab.

Kohe siirduvad 9. kl õpilased praktikale Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli, et sealsete kutseõppe võimalustega tutvuda. Nii on põhikooli lõpetades lihtsam oma elu uusi valikuid


Vello Saliste