ÜLERIIGILISE TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE HARJUMAA PIIRKONDLIK ÕPILASKONKURSI VOOR NISSI PÕHIKOOLIS.

Highslide JS Kahe aastaste vahedega toimuv töö- ja tehnoloogiaõpetuse alane üleriigiline õpilaskonkursi Harjumaa voor toimus Nissi põhikoolis 17. märtsil. Osales 10 kooli, gümnaasiumidest kuni põhikoolideni, kokku neljateistkümne võistlejaga. Lihtsustatud õppekavaga koolidest olime ainukesed. Võistlus koosnes kahest osast. Esiteks- Tehnoloogia õpetus, tuli vastata kirjalikult kahekümnele tehnoloogiaalasele küsimusele. Meie kooli õppekavas sellist õppeainet ei ole ja seetõttu kujunes meie õpilastele vastamine eriti raskeks aga õigesti vastatud sai ikkagi neljandik küsimustest. Teiseks- tööõpetuses tuli kolme tunniga meisterdada valmis auto töötav mudel. Punkte jagati tehnilise lahenduse, disaini, töökultuuri, eskiisjoonise ja mudeli sõiduvõimekuse järgi.Esikoha sai kolmekümne punktiga Saue Gümnaasiumi üheksanda klassi õpilane, teist kohta jagasid kahekümne kuue punktiga meie kooli õpilased Ove ja Rändi, Kose Gümnaasiumist Kardo ja Ruila Põhikoolist Lauri. Meie meistrimeeste automudelid said valmis pooleteise tunniga ja auto sõima õpetamiseks jäi piisavalt varuaega. Kõige pikem sõit ulatus kaheksa meetrini, kolm mudelit said kirja 0 meetrit. Meie poiste autosõidud jäid täpselt nende numbrite vahepeale. Kui kokkuvõtteid tehti, siis kahe ala suurim punktisumma oli 37, mis tagas esikoha Saue Gümnaasiumi üheksanda klassi õpilasele. Meie poisid kogusid võrdselt 29 punkti, millega jagati koondarvestuses kuuendat-seitsmendat kohta. Tulemust võib lugeda meie poiste jaoks igati heaks ja ka tulevikus üritame osaleda sellelaadsetel õpilaskonkurssidel võrdväärselt gümnaasiumide ja põhikooli õppuritega.
Jüri Vainu, tööõpetuse õpetaja.
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS