VÕÕRKEELEPÄEV KOSEJÕE KOOLIS

märts 2016a

Märtsikuus toimuvasse emakeelenädalasse mahtus sel aastal ka võõrkeelepäev. Õpilaste tungival soovil sai jälle õpitud-õpetatud erinevaid võõrkeeli. Keeleõpetaja ametisse astusid peale aineõpetajate ka mõned õpilased ja direktor, kes kõik said rinda keeleõpetaja rinnasildi. Kuna meie koolis õpitav ainuke võõrkeel on inglise keel, siis said meie tublid inglise keele oskajad Janno Laul ja Kristjan Põldoja iseseisvalt 4. klassis õpetajaametit proovida. Vene keele klassis oli õpetajale abiks Kristjan Kaart, kes ise pärit venekeelsest perest. Ega see õpetajaks olemine kerge polnud nagu nad ise pärast kommenteerisid. Peale inglise ja vene keele õpiti veel 6. klassis saksa keelt, 7. klassis rootsi keelt, 8. klassis soome keelt ja 9. klassis itaalia keelt. Keeleõpetuse kõrval tutvustati neis tundides ka vastavat keelt kõnelevat maad, selle kombeid ja kuulati laule ning jutukesi samas keeles. Pärast võõrkeele tundi kogunesime suurde saali ja kuulasime, kuidas meie õpitud võõrkeeled kõlavad. Kuna meie õpilastele meeldib väga esineda, otsustasime taaslavastada viis aastat tagasi esitatud inglisekeelse karude kooli näitemängu (At Bear’s School), kus õpetajat mängis sel aastal kunagi ise karulapse osas esinenud Janno Laul. Karulapsi mängisid nüüd Laure, Kajar, Ken, Caspar ja Taavet 5. klassist, Peter Long-Socks oli Jan Jasper 6. klassist. Kõik õpilased tulid oma osadega vahvalt toime ja etendus läks hästi. Kindlasti tuleb tunnustada ka meie grimeerija-tüdrukuid Laurat, Kristiinat ja Küllit, kes karulastele toredad näod pähe joonistasid. Kuni õhtuni ja veel järgmiselgi päeval võis siin-seal kuulda õpitud võõrkeelseid sõnu ja laule ning näha rinnas uhkusega kantavaid esinejakaarte.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tõdesid nii lapsed kui ka täiskasvanud, et keelteoskus on üks väärt oskus, millest tulevikus kindlasti kasu on.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS