Menu

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Kosejõe Kooli tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb koolil avaldada osa töötulemustest internetis, kooli avalikus dokumendiregistris (EKIS). Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Siinkohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool viis kuni seitse aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
 

Küsimusi, ettepanekuid saab koolile esitada:

koolis kohapeal suuliselt või kirjalikult;

postiaadressil: Kosejõe Kool, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond, 75102;

e-posti aadressil info@kosejoe.edu.ee;

telefonil 6751 271.

 

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on koolil juba olemas.

Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Kui soovite koolilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega.

Saate küsida selgitusi õigusaktide, kooli tegevust reguleerivate õigusaktide ning tegevuse kohta.

Vastuse saate 30 päeva jooksul.

Märgukiri

Märgukirjaga võite teha koolile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet.

Juhul, kui olete märgukirjaga esitanud küsimuse, saate vastuse 30 päeva jooksul.