Menu

Inimesed

Personal

Signe Sirel direktori kt signe.sirel@kula.ee
Kalev Kotkas majandusjuhataja kalev.kotkas@kosejoe.edu.ee
Ingrid Joona õppealajuhataja ingrid.joona@kosejoe.edu.ee
Siret Aedver kokk (peakoka ülesannetes) sookla@kosejoe.edu.ee
Anneli Braun abitööline köögis  
Silme Kiin sekretär info@kosejoe.edu.ee
Koidu  Kooskora pesupesija koidu.kooskora@kosejoe.edu.ee
Valdo Koppel bussijuht valdo.koppel@kosejoe.edu.ee
Maris Jõgeda kasvataja-abi öösel, koristaja maris.jogeda@kosejoe.edu.ee
Anne Luup kasvataja-abi öösel                                  anne.luup@kosejoe.edu.ee
Andres Trilljärv kasvataja-abi öösel andres.trilljarv@kosejoe.edu.ee
Krista-Mall Anton koristaja  
Lilia Anni koristaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpetajad, tugispetsialistid

Anneli Areng     õpetaja (matemaatika) anneli.areng@kosejoe.edu.ee
Tea Avald õpetaja (kunsti- ja tööõpetus) tea.avald@kosejoe.edu.ee
Ingrid Joona õpetaja (loodusõpetus), ringijuht ingrid.joona@kosejoe.edu.ee
Kahro Kivilo õpetaja (muusika); huvijuht; ringijuht kahro.kivilo@kosejoe.edu.ee
Siiri-Külli Kärner õpetaja (eesti keel) siiri.karner@kosejoe.edu.ee
Aime Pekki õpetaja(emakeel, matemaatika), logopeed aime.pekki@kosejoe.edu.ee
Kadrin Põldma õpetaja (emakeel); logopeed kadrin.poldma@kosejoe.edu.ee
Katri Saliste õpetaja (inglise keel, inimese-, arvutiõpetus) katri.saliste@kosejoe.edu.ee
Vello Saliste sotsiaalpedagoog; abiõpetaja vello.saliste@kosejoe.edu.ee
Marju Avald ringijuht marju.avald@kosejoe.edu.ee 
Helen Tuisk õpetaja (kehaline kasvatus, rütmika, inimeseõpetus); ringijuht helen.tuisk@kosejoe.edu.ee
Marju Türnpu õpetaja (toimetulekuklassi õpetaja); logopeed marju.turnpu@kosejoe.edu.ee
Jüri Vainu õpetaja (ajalugu, tööõpetus) juri.vainu@kosejoe.edu.ee

Kasvatajad õpilaskodus

Marju Avald marju.avald@kosejoe.edu.ee
Sirje Viigipuu sirje.viigipuu@kosejoe.edu.ee
Ilme Veinberg ilme.veinberg@kosejoe.edu.ee

 


Kosejõe Kooli hoolekogu koosseis:

esimees Andres Õis

aseesimees Jaanus Jaago

liikmed Jaanus Jaago, Kristel Kadapik, Kahro Kivilo, Margit Mikk, Vello Saliste, Marju Türnpu, Katre Valdi, Andres Õis, Eero Leedmaa

sekretär Kristel Kadapik

 

Kooli juhtkonna koosseis:

direktori kt Signe Sirel;

õppealajuhataja Ingrid Joona;

majandusjuhataja Kalev Kotkas;

sekretär Silme Kiin.

 

Tervishoiuteenust pakub perearst Anne Ermel (Kõue pererstikeskus telefon 6083347),

2 päeval nädalas (esmaspäev, neljapäev) koolis med.õde

Merike Liibert (telefon 6751 234).

Täpsemalt töötajatest siit