Menu

Inimesed

Personal

Eevi Tüüna direktori ülesannetes eevi.tuuna@kosejoe.edu.ee
Liina Voolmaa õppealajuhataja liina.voolmaa@kosejoe.edu.ee
Kalev Kotkas majandusjuhataja kalev.kotkas@kosejoe.edu.ee
Helle Lindjärv finantsspetsialist (tähtajaline)  
Siret Aedver kokk (peakoka ülesannetes) sookla@kosejoe.edu.ee
Anneli Braun abitööline köögis  
Elje Aru raamatukoguhoidja elje@kose.edu.ee
Silme Kiin sekretär info@kosejoe.edu.ee
Koidu  Kooskora pesupesija koidu.kooskora@kosejoe.edu.ee
Valdo Koppel bussijuht valdo.koppel@kosejoe.edu.ee
Maris Jõgeda kasvataja-abi öösel                                    maris.jogeda@kosejoe.edu.ee
Anne Luup kasvataja-abi öösel anne.luup@kosejoe.edu.ee
Andres Trilljärv kasvataja-abi öösel andres.trilljarv@kosejoe.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seotud kujutis

Õpetajad, tugispetsialistid

Anneli Areng õpetaja (matemaatika, inimeseõpetus) anneli.areng@kosejoe.edu.ee
Tea Avald õpetaja (kunsti- ja tööõpetus) tea.avald@kosejoe.edu.ee
Ingrid Joona õpetaja (loodusõpetus) ingrid.joona@kosejoe.edu.ee
Kahro Kivilo õpetaja (muusika); huvijuht; ringijuht kahro.kivilo@kosejoe.edu.ee
Siiri-Külli Kärner õpetaja (eesti keel) siiri.karner@kosejoe.edu.ee
Aime Pekki õpetaja(emakeel, matemaatika) aime.pekki@kosejoe.edu.ee
Kadrin Põldma õpetaja (emakeel); logopeed kadrin.poldma@kosejoe.edu.ee
Katri Saliste õpetaja (inglise keel, inimese-, arvutiõpetus); ringijuht katri.saliste@kosejoe.edu.ee
Vello Saliste õpetaja (matemaatika, füüsika); sotsiaalpedagoog vello.saliste@kosejoe.edu.ee
Raine Savolainen õpetaja (tööõpetus) raine1@hot.ee
Helen Tuisk õpetaja (kehaline kasvatus, rütmika); ringijuht helen.tuisk@kosejoe.edu.ee
Marju Türnpu õpetaja (toimetulekuklassi õpetaja); logopeed marju.turnpu@kosejoe.edu.ee
Jüri Vainu õpetaja (ajalugu, tööõpetus, füüsika) juri.vainu@kosejoe.edu.ee
Marju Avald ringijuht marju.avald@kosejoe.edu.ee 

Kasvatajad õpilaskodus

Ingrid Joona kasvataja ingrid.joona@kosejoe.edu.ee
Tiina Mander kasvataja tiina.mander@kosejoe.edu.ee
Ilme Veinberg kasvataja ilme.veinberg@kosejoe.edu.ee
Sirje Viigipuu kasvataja sirje.viigipuu@kosejoe.edu.ee
Marju Avald kasvataja marju.avald@kosejoe.edu.ee 

 

Kosejõe Kooli hoolekogu koosseis:

esimees Vello Jõgisoo;

aseesimees Helen Tuisk;

liikmed Astrid Ojasoon, Tiiu Rahuoja, Andres Õis, Merle Ortikov, Kahro Kivilo.

Kooli juhtkonna koosseis:

direktori ülesannetes Eevi Tüüna;

õppealajuhataja Liina Voolmaa;

majandusjuhataja Kalev Kotkas;

õppenõukogu esindaja Ingrid Joona;

sekretär Silme Kiin.

 

Kooli haldab Riigi Kinnisvara AS

alltöövõtja P. Dussmann Eesti OÜ töötajatena igal tööpäeval

teenindavad kooli koristajad:

Krista-Mall Anton, Maris Jõgeda ning majahoidja Mati Lindsalu.

Tervishoiuteenust pakub perearst Anne Ermel (Kõue pererstikeskus telefon 6083347),

2 päeval nädalas (esmaspäev, neljapäev) koolis med.õde

Merike Liibert (telefon 6751 234).

Täpsemalt töötajatest siit