Menu

Õppetöö

Valikeksami õppeained ja vormid põhikooli lõpetamiseks 2016/2017. õppeaastal

Õppeaasta 2016/2017 eksamiplaani kinnitamine

Tunniplaan 2016/2017 õppeaasta

2016/2017 õppeaasta koolivaheajad

Kosejõe Kooli päevakava

Kosejõe Kooli tugispetsialistide vastuvõtuajad 2016/2017

 

Pildiotsingu clock tulemus

Tundide ajad

ESMASPÄEV                TEISIPÄEV - NELJAPÄEV
1. tund 09.25 - 10.10 1. tund 08.30 - 9.15
2. tund 10.20 - 11.05 2. tund 9.25 - 10.10
3. tund 11.15 - 12.00 3. tund 10.20 - 11.05
4. tund 12.10 - 12.55 4. tund 11.15 - 12.00
söögivahetund 5. tund 12.10 - 12.55
5. tund 13.15 - 14.00 söögivahetund
6. tund 14.10 - 14.55 6. tund 13.15 - 14.00
7. tund 15.05 - 15.50 7. tund 14.10 - 14.55
oode 8. tund 15.05 - 15.50
8. tund 16.00 - 16.45 oode
9. tund 16.00 - 16.45 9. tund 16.00 - 16.45
  10. tund 16.55 - 17.40

REEDEL algavad tunnid kell 08.30 ja lõpevad kell 11.05

Hommikusöök kell 08.00; õhtusöök kell 18.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassikomplektid 2016/2017:

1./2. liitklass - klassijuhataja Aime Pekki;

3. klass - klassijuhataja Anneli Areng;

5./7. liitklass - klassijuhataja Siiri-Külli Kärner;

6. klass - klassijuhataja Helen Tuisk;

8. klass - klassijuhataja Katri Saliste;

9. klass - klassijuhataja Kadrin Põldma;

6. toimetulekuklass - klassijuhataja Marju Türnpu.

 

Rühmad ja kasvatajad õpilaskodus 2016/2017:

1. rühm (2. - 3. klassi poisid, 9. klassi poisid, 6. toimetulekuklass, õpilasi kokku 14) -

kasvatajad Tiina Mander, Ingrid Joona;

2. rühm (5. - 8. klassi poisid, õpilasi kokku 11) - kasvataja Sirje Viigipuu;

3. rühm (1./2. klassi poisid/tüdrukud, 2. - 9. klassi tüdrukud, õpilasi kokku 11) -

kasvatajad Ilme Veinberg, Ingrid Joona.