Menu

Sündmused, üritused, teated

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

Postituse lisas Silme Kiin 21 Nov 2018
Sündmused, üritused, teated >>

Õppuse kulg

02.11.2018 kl 9.45 – 9.51 toimus õppuse praktiline osa.

Tulekahju tekkimist imiteeriti 1. korruse sööklas, legendi kohaselt süttis veeaparaat elektrilühise tõttu. Ruumis viibinud töötaja avastas tulekahju ja evakueerus ruumist viivitamatult, sulgedes enda järel aknad ja uksed. Häirekellade rakendumisel teostas evakuatsioonijuht häire õigsuse kontrolli, andis kogu hoonele evakuatsiooni korralduse ja teostas hädaabikõne Häirekeskusesse. Evakuatsioon lõppes ettenähtud kogunemiskohas, kus viidi läbi personali loendus ja oldi valmis vastu võtma operatiivteenistusi.

02.11.2018 kl 10.30 -12.30 viidi asutuse töötajatele ja õpilastele läbi tuleohutusalane teoreetiline juhendamine.

Praktiline tulekustuti kasutamise harjutus toimus peale teoreetilist osa.

 

Tähelepanekud, tuvastatud asjaolud

1) ATS rakendus korrektselt.

2) Tulekahju avastanud töötaja ei edastanud teistele infot juhtunu kohta.

3) Häire õigsuse kontrolliga saadi hästi hakkama.

4) Evakuatsiooni korralduse andmiseks osati kasutada tulekahjuteatenuppu.

5) Evakuatsioon hoonest toimus paanikata ja kiiresti, kogu hoone evakuatsioon kogunemiskohta kestis 4 minutid.

6) Kogunemiskohas püsiti koos ja personali loendusega saadi hästi hakkama, loendus tulemused olid tõesed.

7) Õppusele püstitatud eesmärgid täideti.

8) Tulekahju korral tegutsemise plaan vastab eesmärgile.

 

Kokkuvõtteks

Üldhinnang töötajate tegevustele toimunud õppusel on väga hea- personal oli teadlik enda kohustustest, õppust võeti tõsiselt ning laste evakuatsioon hoonest toimus ilma igasuguse paanikata. Kogu personali tõsine suhtumine tuleohtusse oli tajutav.

Õppusest said vajalikke teadmisi ja oskusi kõik osalejad ning ühiselt ollakse seisukohal, et taolisi õppusi tuleb ka tulevikus korraldada.

 

Väljavõte evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kokkuvõttest, mille koostas:
Kaur Tammepuu
Tuleohutusspetsialist tase 5
Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus MTÜ

Viimati muudetud: 21 Nov 2018 at 11:14

Tagasi