Menu

Sündmused, üritused, teated

Lõpuaktus õnnestus

Postituse lisas Silme Kiin 07 Jun 2019
Sündmused, üritused, teated >>

4 neid koolilõpetajaid meil ongi.

1 asus siin õppima septembris 2010 ja 1. klassis, 2012. aasta septembris liitus Kosejõe kooliperega veel 3 poissi, 2 neist alustas 2. klassi ja üks 3. klassi.

Seega on koos oldud päris kaua, küllap ka üsna hästi tuttavaks saadud.

Üldiselt on olnud vahedusrikas aeg. Meie oleme püüdnud õpetada eluks vajalikku ja ühtlasi ka ise läbi selle mõndagi juurde õppinud. Kuigi Ralph Waldo Emerson on öelnud: «Sa saadad oma lapse koolmeistri juurde, aga need, kes teda seal kasvatavad, on tema kaasõpilased.»

Kõike on olnud. Tublit õppimist, huvialadega tegelemist, kooli esindamist heal tasemel nii võistlustel, konkurssidel kui näitustel. Hoolsat kaasalöömist kooli üritustel, head algatusvõimet ürituste ettevalmistamisel, osalemist õppekäikudel ja ega väike «viilimine» ka aeg-ajalt pole puudunud.

Vahel on mõni sell visanud sisse ka sellised vimkad, mille peale esmalt ei oskagi lisaks ohkamisele muud öelda ega teha.

Siiski on kokkuvõttes pilt päris hea – tublid ja tegusad noored inimesed.

 

Viimati muudetud: 07 Jun 2019 at 13:55

Tagasi