Menu

Õppenõukogu koosolekud

 

Kosejõe Kooli õppenõukogu koosseis 2017/2018 õppeaastal:

Jrk.nr.

Nimi

Õppenõukogu koosseisu:

1) 

Eevi Tüüna

esimees

2) 

Liina Voolmaa

aseesimees

3) 

Anneli Areng

liige

4) 

Tea Avald

liige

5) 

Ingrid Joona

liige

6) 

Kahro Kivilo

liige

7) 

Siiri-Külli Kärner

liige

8) 

Marju Avald

liige

9) 

Aime Pekki

liige

10) 

Kadrin Põldma

liige

11) 

Katri Saliste

liige

12) 

Vello Saliste

liige

13) 

Helen Tuisk

liige

14) 

Marju Türnpu

liige

15) 

Jüri Vainu

liige

16) 

Ilme Veinberg

liige

17) 

Sirje Viigipuu

liige

18) 

Silme Kiin

sekretär