Menu

Õppenõukogu koosolekud

Kosejõe Kooli õppenõukogu tööplaan

Kosejõe Kooli õppenõukogu koosseis 2018/2019 õppeaastal:

Jrk.nr.

Nimi

Õppenõukogu koosseisu:

1) 

Signe Sirel

esimees

2) 

Ingrid Joona

aseesimees

3) 

Anneli Areng

liige

4) 

Tea Avald

liige

5) 

Marju Avald

liige

6) 

Kahro Kivilo

liige

7) 

Siiri-Külli Kärner

liige

8) 

Aime Pekki

liige

9) 

Kadrin Põldma

liige

10) 

Katri Saliste

liige

11) 

Vello Saliste

liige

12) 

Helen Tuisk

liige

13) 

Marju Türnpu

liige

14) 

Jüri Vainu

liige

15)

Ilme Veinberg

liige

16) 

Sirje Viigipuu

liige

17) 

Silme Kiin